Kan ik de aanschaf van een warmtepomp financieren?

We kunnen er lang of kort over praten, maar de overstap naar een warmtepomp vraagt een relatief grote investering. Voor een warmtepomp betaal je minimaal het drievoudige van een gangbare cv-ketel. Is een warmtepomp daardoor alleen betaalbaar voor een kleine minderheid met diepe zakken? Dat hoeft niet. De financiële drempel tot de aanschaf van een warmtepomp kan worden verlaagd met de zogeheten Energiebespaarlening.

Met de Energiebespaarlening biedt de overheid een financieringsvorm waarmee je een warmtepomp kan aanschaffen met geleend geld. Deze lening moet je, zoals iedere lening, terugbetalen. Dit is dus wezenlijk anders dan de veel bekendere subsidie (ISDE). En ja, geld lenen kost ook in dit geval geld, dus laat je goed informeren voordat je hierin stappen zet. Hieronder vind je op hoofdlijnen hoe de Energiebespaarlening in elkaar steekt en waarom het interessant kan zijn. Voor nóg meer details verwijzen we naar de website van de Energiebespaarlening.

 

Waarom kan lenen via de Energiebespaarlening interessant zijn?

Gasloos zonder investeren eigen spaargeld

De overheid heeft met de lening het doel om verduurzaming van woningen te stimuleren. Anders dan bij een televisie kan geld worden bespaard met een warmtepomp. De besparing die je met de warmtepomp boekt, kan zelfs meer zijn dan de maandlasten van de lening (aflossing + rente). In die situatie opent de lening de mogelijkheid om de warmtepomp aan te schaffen, waarna diezelfde warmtepomp je in staat stelt de lening budgetneutraal af te lossen. Zo verandert er in jouw huishoudboekje per saldo niets (energiekosten dalen, financieringskosten stijgen). Hét grote verschil is dat jouw woning gasloos is, zonder de inleg van eigen spaargeld.

Met de energiebesparing de lening terugbetalen

Ter illustratie: €10.000 lenen tegen 1,8% met een terugbetaaltermijn van 10 jaar levert een vaste last op van €91 per maand (rente + aflossing) over de hele looptijd. Als je met die investering jouw energielasten maandelijks met minimaal dezelfde €91 kunt verlagen, dan is jouw huis gasloos zonder een stijging van jouw lasten. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat een energiebesparing van €91 per maand (ofwel €1.092 per jaar) zeker niet voor iedere woning haalbaar is. Daarvoor moet de woning in de huidige situatie flink wat gas verbruiken. Het is dus géén vaststaand feit dat de energiebesparing altijd de kosten van de lening dekt.

Na 10 jaar is de lening terugbetaald

Laat daarom goed uitzoeken welke besparing je kan verwachten van deze investering, en bepaal of je bereid en in staat bent het eventuele verschil elke maand te dragen. Besluit je deze lening aan te gaan, dan is na 10 jaar de lening van €10.000 volledig afgelost, en heb je daarbovenop €934 aan rente betaald over deze lening. De warmtepomp is jouw eigendom. Bovendien is de verwachte levensduur van warmtepomp minimaal 15 jaar, dus de daaropvolgende jaren gaat de energiebesparing niet meer naar het aflossen van de lening, maar levert het ruimte op in het huishoudboekje van jouw gasloze huis.

 

Bij wie sluit ik de Energiebespaarlening af?

De Energiebespaarlening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds. Dit fonds is gevuld door de Rijksoverheid, de Rabobank, de ASN Bank, de Council of Europe Development Bank (CEB) en de Europese Investeringsbank (EIB). Totaal is er € 1 miljard beschikbaar. Rente en aflossing stromen terug in dit fonds, zodat steeds opnieuw leningen kunnen worden verstrekt. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is aangewezen als de uitvoeringsorganisatie. Jij hebt als aanvrager van de lening dus altijd direct contact met SVn. SVn heeft geen winstoogmerk.

 

 

Wat zijn de voorwaarden voor de Energiebespaarlening?

De belangrijkste voorwaarden voor het financieren van een warmtepomp hebben we hieronder opgesomd. Voor een volledig overzicht verwijzen we naar de externe pagina.

 • Je dient eigenaar en bewoner te zijn van een bestaande woning.
 • De aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar.
 • De warmtepomp moet altijd geplaatst worden door een aannemer of installateur.
 • Je kan minimaal € 2.500,- en maximaal € 65.000,- lenen.
 • Het is een maandannuïteitenlening. (Je betaalt een vast bedrag per maand)
 • De looptijd en de rente van de lening lopen (gestaffeld) op met het leenbedrag.
  • Bij een minimaal leenbedrag van €2.500 is de looptijd 7 jaar tegen 1,5%,
  • Bij een maximaal leenbedrag van €65.000 is de looptijd 20 jaar tegen 2,0%,
 • De rente staat voor de hele looptijd van de lening vast.
 • Je betaalt geen afsluitkosten.
 • Je kunt altijd de gehele lening of een gedeelte ervan vergoedingsvrij aflossen
 • Het geleende bedrag wordt in een bouwdepot gestort
 • De lening wordt onderhands (zonder tussenkomst van een bank) verstrekt.
 • Een kredietbeoordeling bepaalt of de aangevraagde lening kan worden verstrekt

 

Is dit nieuw? Hoeveel mensen gingen me voor?

Zowel particulieren als Verengingen van Eigenaren (VVE’s) kunnen een Energiebespaarlening aanvragen. Sinds 2014 heeft het fonds in totaal 23.683 Energiebespaarleningen en 187 VvE Energiebespaarleningen verstrekt. In 2019 sloten 8.193 particuliere woningeigenaren en 66 VvE’s een Energiebespaarlening af. In 2019 groeide de leningportefeuille naar 395 miljoen euro en is er nog voor ruim 279 miljoen euro aanvragen onderhanden, waarvan voor ruim 24 miljoen euro aan offertes is uitgebracht.

Postcodecheck

Vul hieronder jouw 4-cijferige postcode in en check of wij in jouw regio beschikbaar zijn.

Doe de scan Beschikbaar!

Vind binnen 5 minuten de ideale warmtepomp voor jouw woning. De scan is gratis en verplicht tot niets.

Meer blogs